Zákaznícka linka: +421 908 742 550 | Kontaktovať e-mailom

A., Ozdravenie ovzdušia

Pripravili sme komplexný program konferencií a workshopov, ktorých úlohou a cieľom je prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti širokej verejnosti o znečisťovaní ovzdušia, znižovaní znečisťovania ovzdušia a zlepšovaní jeho kvality, hlavne v mestských aglomeráciách.

Náplňou konferencií a workshopov bude okrem zlepšenia informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti  ohľadom stavu ovzdušia aj osvojenie si rôznych pasívnych aj aktívnych aspektov ochrany ovzdušia. Napríklad poskytnutie znalosti a zručnosti k využívaniu malých interiérových a exteriérových systémov, permakultúrnych osevných postupov, nových pestovateľských trendov na zlepšenie mestských podmienok, s hlavným zámerom na zvýšenie resp. zväčšenie zelenej rastlinnej plochy a jej vplyv na priaznivé zmeny ovzdušia, využívanie rôznych mestských kultivačných spôsobov rastlín na detekciu, monitorovanie a zlepšenie ovzdušia v mestách a v oblastiach s väčšou premávkou.

B., Školy a škôlky

Pripravili sme program pre školy a škôlky s témami ako sú:

Výhody a nevýhody extenzívneho a intenzívneho hospodárenia

Udržateľné pestovanie vlastnej zeleniny

Princípy permakultúry (nie len v hospodárení)

Dôležitosť bezpečných kvalitných potravín

Ekologická stopa

 

Ohľadom podrobnejších informácií nás kontaktujte na mailovej adrese info@feelgreen.sk.