Zákaznícka linka: +421 908 742 550 | Kontaktovať e-mailom

Pojem PERMAKULTÚRA – kde sa vzala?

Za zakladateľa alebo objaviteľa permakultúry sa považuje Bill Molison z Tasmánie.

Bill Molison trávil roky v Tasmánií prácou na mori ako rybár, pri zvieratách na pastvinách, v lesoch či na poliach ako traktorista, kde hodiny a hodiny pozoroval prirodzené mechanizmy prírody spôsoby spolunažívania rastlín, zvierat, hmyzu, húb, mikroorganizmov, vplyvom človeka na tieto mechanizmy. Hlavne sa ale začal zamýšľať nad úlohou a miestom človeka v tomto spoločenstve.

Pracoval v Sekcii ochrany divokej prírody Kráľovskej vedeckej a výskumnej organizácie v Tasmánii (‘Wildlife Survey Section’ of the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO)). Pôsobil v komisii rybolovu. Neskôr vyštudoval bio-geografiu na Univerzite v Tasmánii. Začal učiť na univerzite a zároveň spracovával svoje skúsenosti do ucelenejšieho systému.

     

     Zdroj: https://theconversation.com

Zaviedol pojem „Environmentálna psychológia“. Spolu so svojim študentom Davidom Holmgrenom začali od r. 1974 pracovať na vývoji a definovaní rámca pre trvalo udržateľný systém poľnohospodárstva založený na rôznorodých spoločenstvách stromov, krov, rastlín (zelenine aj burinách), hubách ako aj mikroorganických spoločenstvách žijúcich v koreňových systémoch rastlín.

Tento systém nazvali PERMAKULTÚRA. V roku 1978 boli výsledky ich práce publikované vydaním knihy „Permaculture One“. Tu sú definované a popísané základné piliere, etické princípy ako aj nástroje permakultúry, použiteľné v poľnohospodárstve, ale aj v iných sektoroch a sférach ľudského života.

Pojem PERMAKULTÚRA vznikol pôvodne ako skratka anglického názvu permanent agriculture – trvaloudržateľné poľnohospodárstvo, ale neskôr sa začal chápať aj ako skratka permanent culture – trvalá kultúra.

Bez komentára

Komentáre sú uzavreté.