Zákaznícka linka: +421 908 742 550 | Kontaktovať e-mailom

Permakultúra je systém poľnohospodárskych a sociálnych princípov založených na simulácii alebo priamom využívaní vzorov a vlastností pozorovaných v prírodných ekosystémoch.

Ich napodobňovanie môžeme uplatniť na rôzne účely. Od ľudského obydlia po poľnohospodárstvo, od vhodných technológií až po vzdelávanie a v neposlednom rade medziľudské vzťahy.

Prijatím etiky a uplatňovaním týchto zásad v každodennom živote sa zo závislých spotrebiteľov môžu stať nezávislí výrobcovia. Táto cesta nám pomôže pripraviť sa na neistú budúcnosť .

(zdroj: https://greennews.ie/)

Techniky a stratégie, ktoré sa používajú na uplatňovanie týchto zásad, sa líšia v závislosti od miesta, klimatických podmienok a zdrojov, ktoré sú k dispozícii. Metódy sa môžu líšiť, ale základy tohto  prístupu zostávajú rovnaké. Tým, že sa naučíme tieto princípy, môžeme získať cenné nástroje na myslenie, ktoré nám pomôžu stať sa odolnejším  v ére zmien.

Príklady využitia permakultúry čiže trvalej udržateľnosti:

Medziľudské vzťahy: delenie sa o vedomosti v rodinách či komunitách, zdieľanie prebytkov zo záhrad, pomoc starším v rodine či susedom, nákup výrobkov z regiónu, výmenný obchod služieb, …

Výstavba: využívanie prírodných materiálov ako hlina, slama, kameň či trstina, efektívne využívanie neobnoviteľných aj obnoviteľných zdrojov, poskytovanie vhodných podmienok pre pracovníkov, …

Záhradníctvo a poľnohospodárstvo: využitie dažďovej vody, výsadba vzájomne sa podporujúcich rastlín, dôstojný život úžitkovým zvieratám, …

Vlastná permakultúrna zelenina

V súčasnosti sú na trhu dostupné dva hlavné druhy zeleniny. Konvenčná a bio zelenina. Pri pestovaní konvenčnej zeleniny sú používané rôzne chemické prípravky za účelom  dosiahnutia rýchlejšieho rastu a väčšieho objemu úrody. Bio zelenina je hnojená povolenými bio prostriedkami. Na trhu doposiaľ ťažko dostupná je permakultúrna zelenina.

V permakultúrnom pestovaní sa nepoužívajú žiadne chemikálie na podporu rastu, nehnoja so syntetickými látkami, škodcom sa v rozmnožovaní bráni výsadba navzájom sa podporujúcich rastlín a plody sa zbierajú, až keď sú zrelé.  Permakultúrna zelenina sa hnojí len živočíšnym hnojom alebo rastlinným kompostom.

Keď to vlastne zostručníme, existujú dva hlavné dôvody, prečo konzumovať permakultúrnu zeleninu. Jedným z nich je šetrenie životného prostredia, druhým je prínos pre naše zdravie. Permakultúrna zelenina sa pestuje v súlade s prírodou, jej cyklami a prírodnými zákonmi. Pôda, v ktorej sa pestuje takáto zelenina, nebude za pár rokov vyčerpaná, zdevastovaná. Viac o permakultúre si môžete prečítať v našom ďalšom príspevku.

Bez komentára

Komentáre sú uzavreté.